دورکاری

 • کارمند دورکار موظف است به موقع وظایف محول شده را تحویل دهد.
 • دسترسی به کارمند دورکار باید سهل و آسان باشد به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع ،کارمند جهت انجام امور مورد نیاز و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید مگر آنها با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد .
 • کارمند دورکار موظف است وظیفه ی محول شده را  خود انجام دهد و ازواگذار کردن آن به افراد متفرقه پرهیز کند.
 • کارمند موظف است وظایف رابا کمیت و کیفیت مطلوب انجام دهد.
 • کارمند دورکار موظف است ضوابط حفاظتی شرکت متبوع خود را رعایت کرده و داده ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیتهای شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.
 • کارمند موظف است با شرکت متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انظباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد .
 • کارمند موظف است کیفیت و کمیت مورد نیاز و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مد نظر قرارداده و رعایت نماید .
 • چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری امکان انجام کار وجود نداشته باشد کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین نامه استفاده از مرخصی مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت موردنظر درخواست مرخصی نماید .
 • چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه ای ایراد پیدا نماید که امکان فعالیت میسرنباشدکارمند ضمن توقف فعالیت مراتب را سریعا به اطلاع شرکت برساند .
 • کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم ،روزهایی را در هر هفته که توسط واحد متبوع وی تعیین

                          می گردد  در محل کار خود در شرکت حضور فیزیکی داشته باشد.

 • کارمند دورکار موظف است تمام وظایفی که مدیر مربوطه تعیین می کنند را به نحوی احسن انجام داده وبه زمان دقیق تحویل کارها دقت کامل داشته باشد
فرم شماره : تعهد کارمند در دورکاری

 

ایده سازان داده و انرژی تیس

 • پذیرش مسئولیت تجهیزات واگذار شده، نگهداری از آنها ، عدم استفاده از آنها برای کاربردهای دیگر و اطلاع دادن در صورت اشکال در تجهیزات، مسئولیت نگهداری از امکانات وتجهیزات مذکور بر عهده کارمند دورکارخواهد بود.
 • کارمند دورکار موظف است امور محول شده را خود به انجام رسانده و کامل و با کیفیت بالا تحویل دهد.
 • کارمند دورکار می بایست توانمند ، آگاه به مسئله باشد و عدم نیاز مکرر به مسئول داشته باشد.
 • کارمند دورکار، در صورت نیاز همکارانش در ساعات اداری، موظف به پاسخگویی در کمترین زمان ممکن میباشد.
 • همه قوانین شرکت، در مورد همه کارمندان از جمله کارمندان دورکار اعمال میشود.

Powered by BetterDocs